17333707_1507432789268980_5089822853222629376_n

Day 10 of the #plankintospring #yogachallenge in #Purvottanasana aka #ReversePlank pose. ❄️
.
.
#thursday #thursdaynight #sunsetyoga #yoga #reverseplankpose #plank #plankpose #plankchallenge #asana #ashtangi #vegan #vegangirl #veganmodel #vegansofig #vegansofnyc #whatveganslooklike #yogini #instavegan #instayoga

Print Friendly, PDF & Email